Privacy Statement

Keurmerk Gezinshuizen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Keurmerk Gezinshuizen en door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie.

Autoriteit Persoonsgegevens

Keurmerk Gezinshuizen verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Keurmerk Gezinshuizen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

Cookies

De website www.keurmerkgezinshuizen.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Keurmerk Gezinshuizen beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Keurmerk Gezinshuizen na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Keurmerk Gezinshuizen gebruikt deze data alleen geaggregeerd. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van de Keurmerk Gezinshuizen.

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Via deze cookies krijgt Keurmerk Gezinshuizen inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Keurmerk Gezinshuizen kan niet zien wie haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. 

Facebook

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Keurmerk Gezinshuizen cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van Keurmerk Gezinshuizen bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter

Keurmerk Gezinshuizen plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Keurmerk Gezinshuizen website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

YouTube

De Keurmerk Gezinshuizen maakt gebruikt van YouTube om video’s te embedden op de website. YouTube maakt alleen cookies aan als u een YouTube-filmpje afspeelt, deze plaatst YouTube om het bekijken van de video’s mogelijk te maken. Daarnaast plaatst YouTube mogelijk cookies om haar gebruikers beter te begrijpen. Een YouTube-filmpje kan advertenties bevatten. De advertentie leverende website kan zelf ook cookies plaatsen.

Beveiliging

Keurmerk Gezinshuizen heeft zorgvuldige en passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (zie ook het onderdeel cookies).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keurmerkgezinshuizen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keurmerk Gezinshuizen verwerkt uw persoonsgegevens, o.a. naam en emailadres, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Aanmelding voor het keurmerk gezinshuizen

In alle gevallen geeft u toestemming om de persoonsgegevens op te nemen in ons systeem. U kunt te allen tijden deze toestemming intrekken door een email te sturen naar info@keurmerkgezinshuizen.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keurmerk Gezinshuizen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u zich afmeldt als abonnee van de nieuwsbrief, wordt uw naam en emailadres uit het systeem verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Keurmerk Gezinshuizen verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voorbeeld is onze ICT dienstverlener. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@keurmerkgezinshuizen.nl.

Keurmerk Gezinshuizen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van Privacy Statement

Keurmerk Gezinshuizen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.