Certificeringstraject


Certificaat Keurmerk Gezinshuizen

Het certificeringstraject bestaat uit een driejarige cyclus. Certificaten zijn 3 jaar geldig met jaarlijks twee onafhankelijke auditmomenten; de gezinshuisaudit en de ISO-audit. 

  • De gezinshuis-audits worden gedaan door gezinshuisauditoren verbonden aan Keurmerk Gezinshuizen.
  • Het onafhankelijke Keurmerkinstituut voert uit opdracht van Keurmerkgezinshuizen de ISO-audits uit.

Na het behalen van het certificaat Keurmerk Gezinshuizen wordt het gezinshuis aan het register van Keurmerk Gezinshuizen op de website toegevoegd.

Het certificeringstraject ziet er als volgt uit:

Certificaat behalen (jaar 1)

  1. Aanmelding bij Keurmerk Gezinshuizen
  2. Aan de slag met de Kwaliteitsmap
  3. Gezinshuisaudit door één van de gezinshuisauditoren
  4. ISO-audit door het Keurmerkinstituut
  5. Na positieve beoordeling uitreiking certificaat door Keurmerk Gezinshuizen. Het certificaat is 3 jaar geldig.

Certificaat bijhouden (Jaar 2 en jaar 3)

6. Reflectie door de gezinshuisouders
7. Gezinshuisaudit bestaande uit interviews en ISO-audit.

Na drie jaar start een nieuw certificeringscyclus.

Ondersteuning en service

Keurmerk Gezinshuizen kan op meerdere manieren ondersteuning bieden bij het vormgeven van de kwaliteit in het gezinshuis:

  • Telefonisch en digitaal
  • Op maat ondersteuning individueel
  • Ondersteuning in groepsverband, bijv. regio gevormde groepen.

Bekijk het reglement Keurmerk Gezinshuizen.