Organisatie


Hoe zit het Keurmerk Gezinshuizen in elkaar

In 2013 ging het Keurmerk Gezinshuizen van start. Een initiatief van jeugdzorgorganisaties en Rudolphstichting. Inmiddels staat het Keurmerk Gezinshuizen al een heel aantal jaar op eigen benen en is financieel zelfstandig. Door toepassing van externe methoden (ISO) en onafhankelijke toetsing door het Keurmerkinstituut wordt onafhankelijkheid van het keurmerk gegarandeerd.

Het Keurmerkinstituut (gevestigd in Zoetermeer) is beheerder van het Keurmerk Gezinshuizen.
Rudolphstichting (gevestigd in De Glind) is vanuit de oprichting nog steeds de eigenaar van het Keurmerk Gezinshuizen.

College van Deskundigen

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft er naar zo actueel en praktijkgericht mogelijk te zijn. Eerder werd gewerkt met een Adviescommissie. In 2021 kwam daarvoor in de plaats een College van Deskundigen. Het College van Deskundigen (CvD) is ingesteld zodat belanghebbenden betrokken worden in het functioneren van het Keurmerk Gezinshuizen. Het CvD adviseert de beheerder van het Keurmerk Gezinshuizen over het onderhoud en werking van het Keurmerk en de bijbehorende documenten (waaronder het normenkader en de handleiding). Het CvD vergadert in principe jaarlijks,  indien nodig komen ze vaker bij elkaar.

Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • W. Glorie – Keurmerkinstituut, voorzitter
  • R. Troost – Keurmerkinstituut
  • C. de Kievid – Keurmerk Gezinshuizen/Rudolphstichting
  • K. von Piekartz – deskundige kwaliteit gezinshuizen
  • N. Bouland – locatiehoofd Gezinshuizen en logeren Cosis
  • K. van den Eijden – namens de beroepsvereniging Present 24/7
  • A. Koudijs – Gezinshuis.com