Ri&E


Eens per drie jaar moet in een gezinshuis een RI&E (risicoinventarisatie en – evalatie) worden gedaan door een gecertificeerde organisatie. Het Keurmerk Gezinshuizen werkt met onderstaande uitvoerders, zij zijn bekend met het werk in gezinshuizen en goed op de hoogte van het Keurmerk Gezinshuizen.

Gezinshuizen kunnen rechtsreeks een Ri&E aanvragen bij onderstaande partijen:

Voor de postcodes 1000-3769 en 4100-4899:
BHV Kompleet
Hans van der Kempen
info@bhv-kompleet.nl
tel. 06-4250 6011

Voor de postcodes 3770-4099 en 7200-9999
Bloemendal Arbo Adviesbureau
Han Waijerink
advies@bhvaed.nl
tel. 06-1829 2057

Voor de postcodes 4900-7199:
Hebri Flex
Rick van den Berg
info@hebri-flex.nl
06-1062 9310