Uitgangspunten van het kwaliteitssysteem


De kern van de kwaliteit van gezinshuizen zit in de professionaliteit van de gezinshuisouders in combinatie met een kind-ontwikkelingsplan, gericht op kwaliteiten en mogelijkheden van de jeugdige. Het kwaliteitssysteem is erop gebaseerd dat gezinshuisouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor een kwalitatieve aanpak.

Deze aanpak is gericht op de volgende uitgangspunten:

  • ‘De kracht van het gewone leven’ organiseren als een gezonde omgeving om op te groeien. Kleinschalige ondersteuning leveren, 24 uur per dag en 7 dagen per week in één pand wonen met de jeugdigen.
  • Zorgdragen voor de professionaliteit van medewerkers.
  • Werken volgens een goede methode die gericht is op het goed toerusten van de jeugdige op zijn of haar toekomst.
  • Zorgdragen voor een gezinssituatie waarin de jeugdigen zich veilig voelen.
  • Bewust besluit nemen voor de opname van een jeugdige in het gezin evenals voor een verhuizing.
  • Jeugdigen en hun ouders (waar mogelijk) zeggenschap geven in belangrijke keuzes in hun leven.
  • Uitgaan van de vragen, wensen en behoeften van jeugdigen bij de planning en uitvoering van de zorg en professionele opvoeding.
  • Waarde hechten aan de relatie met het gezin van herkomst.
  • ‘Externe ogen’ die meekijken of de kwaliteit van het werk in orde is. Dit is vormgegeven door intervisie activiteiten, kwalitatieve interviews en interne audits.
  • Zorgvuldig communiceren en constructieve relaties opbouwen met jeugdigen en hun familie, medewerkers en met externe deskundigen.

Continu gericht zijn op de verbetering van bovengenoemde processen in het gezinshuis.