Online bijeenkomsten over Keurmerk Gezinshuizen en werken met de Kwaliteitsmap

Keurmerk Gezinshuizen gaat in het najaar van 2024 weer van start met de online bijeenkomsten over Keurmerk Gezinshuizen en het werken met de Kwaliteitsmap.

Heb je vragen over de kwaliteitsmap van Keurmerk Gezinshuizen. Wil je graag meer horen over de samenhang tussen de verschillende onderdelen, zoals het jaarplan, de SWOT en de Gezinshuisbeoordeling?

Dan ben je hartelijk welkom bij deze online bijeenkomsten van Keurmerk Gezinshuizen.

De online bijeenkomsten worden gegeven door Conny Slot.

Data voor najaar 2024 volgen.

Aanmelden kan bij  Conny Slot, csadviesenbegeleiding@gmail.com  graag bij aanmelding ook de naam van je gezinshuis vermelden.

Deelname is gratis.

Hartelijk welkom op deze online bijeenkomsten!