Stand van zaken & ontwikkelingen

Het Keurmerk Gezinshuizen kijkt tevreden terug op de resultaten van afgelopen jaar. Er kwamen weer heel wat deelnemers bij. In 9 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een stevige kwaliteitspijler in de jeugdzorg. We horen van gezinshuisouders dat werken aan de Kwaliteitsmap best een klus is, je moet er echt even voor gaan zitten. Maar daarna is het fijn en behulpzaam om te weten wat je als gezinshuis doet en kunt en wat er mogelijk is. Het onafhankelijke Keurmerk Gezinshuizen staat inmiddels al een heel aantal jaar op eigen benen, is financieel zelfstandig en ontwikkelt continu door.

Ontstaan – Vanaf 2010 kreeg de jeugdzorgvorm ‘gezinshuizen’ steeds meer voet aan de grond en steeds vaker waren de gezinshuizen een zelfstandige onderneming. Het toetsen en borgen van kwaliteit werd daarmee ook steeds belangrijker. 

In 2013 ging het Keurmerk Gezinshuizen van start als initiatief van jeugdzorgorganisaties en Rudolphstichting. Inmiddels staat het Keurmerk Gezinshuizen dus al een heel aantal jaar op eigen benen en is financieel zelfstandig. Rudolphstichting is vanuit de oprichting nog steeds de eigenaar, het Keurmerkinstituut is beheerder.

Stand van zaken 2021 – Het Keurmerk Gezinshuizen is inmiddels landelijk goed bekend en heeft een stevige plek in het jeugdzorgveld. Het Keurmerk Gezinshuizen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de opvang van uithuisgeplaatste kinderen.  

Certificering en Register – Ook afgelopen jaar, 2021, groeide het aantal deelnemers. Onder de nieuwe deelnemers vooral veel particuliere gezinshuizen. Na het succesvol doorlopen van een keumerktraject behalen gezinshuizen hun keurmerkcertificaat en worden ze vermeld in het openbare register. Onder de gecertificeerde gezinshuizen zijn gezinshuizen die voor het eerst certificering behaalden, maar ook gezinshuizen die al meerdere keurmerkcycli hebben doorlopen. Elke drie jaar wordt kwaliteit opnieuw gemeten, bepaald en de certificering hernieuwd toegekend of ingetrokken.

Overige ontwikkelingen in 2021:

Keurmerkcommissie opgeheven, College van Deskundigen gestart
Met ingang van 2021 werkt het Keurmerk Gezinshuizen niet langer met een Keurmerkcommissie, maar met een College van Deskundigen (CdV). Belanghebbenden worden in deze nieuwe structuur betrokken in het functioneren van het keurmerk. Ook adviseert het CvD over onderhoud en werking en bijbehorende documenten als normenkader en handleiding.

Samenwerking Keurmerkinstituut
Met ingang van 1 januari 2021 zijn veel beheerzaken overgegaan naar het Keurmerkinstituut, de overgang is goed verlopen. Het Keurmerk Gezinshuizen versterkte al in 2020 haar samenwerking met het Keurmerkinstituut uit Zoetermeer. Dit is vooral procesmatig en administratief.

Meta-toezicht gestart
In samenwerking met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Gezinshuis.com is gestart met meta-toezicht; een overkoepelende vorm van toezichthouden.