Update: Nieuwe Kwaliteitsmap én op naar 100e Keurmerk

Op naar de volgende mijlpaal!

De organisatie van Keurmerk Gezinshuizen verwacht dat dit voorjaar het 100e gezinshuis zijn certificaat haalt. Nog zeker 80 gezinshuizen zijn in traject om ook gecertificeerd te worden. Het Keurmerk komt daarmee op een totaal van 180 deelnemende gezinshuizen.

Toch een hele klus

We hadden gehoopt in 2016 al op de 100 gecertificeerde gezinshuizen te zitten. Dit aantal moeten we bijstellen. Hoewel het Keurmerk praktisch van opzet is en aansluit bij de processen van het gezinshuis, is het toch een hele klus voor gezinshuizen om de Keurmerkmap door te werken. Dat is vooral het eerste jaar het geval. Als gezinshuizen het certificeringstraject doorlopen hebben geven ze aan het zinvol en waardevol te vinden. Het geeft meer vat op het reilen en zeilen in het gezinshuis. Zoals een gezinshuisauditor schrijft in een rapportage: “Het traject naar de certificering en het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is door de gezinshuishoudens als lerend ervaren, met namen het stuk zelfreflectie hierin. “

Dus voor iedereen die bezig is: zet em op, het is de moeite waard! Je zult zien hoe trots je bent als je straks dat certificaat straks aan de muur kunt hangen.

Kwaliteitsmap vernieuwd

In 2016 is de Kwaliteitsmap vernieuwd waardoor ons kwaliteitssysteem weer helemaal aansluit bij de meest recente ISO-normering, te weten ISO 9001: 2015. Aanpassingen om aan de nieuwe norm ISO 2015 te voldoen zijn gedaan op de items: Risico gebaseerd denken, Leiderschap, Stakeholders, belanghebbenden en Communicatie. Het Keurmerkinstituut heeft de wijzigingen goedgekeurd, wat betekent dat we de komende jaren met deze map kunnen werken.

Overige wijzigingen

In de nieuwe versie van de map is bijvoorbeeld ook aangegeven waar gezinshuizen aan moeten denken wanneer er sprake is van een contract met de gemeente. Ook is in de layout van de map de Plan-Do-Check-Actcyclus duidelijker zichtbaar gemaakt. Want juist door te werken met zo’n ‘lerende circel’ kun je beter worden in je werk en je bedrijfsvoering verbeteren. Het Keurmerk is daarmee niet zomaar een eenmalige momentopname, het is een systeem dat je helpt bij het het behalen én vasthouden van kwaliteit in je gezinshuis.

Wanneer over op nieuwe Kwaliteitsmap Gezinshuizen die in 2017 aan het nieuwe 3-jarige certificeringstraject beginnen, werken direct met de nieuwe map. Deelnemers die in de periode t/m juli 2017 nog een ISO audit gepland hebben staan, kunnen vanuit de huidige map blijven werken of al met deze map aan de slag gaan.

Vanaf 1 augustus 2017 werkt iedereen in deze nieuwe map.