“Vinger aan de pols belangrijk bij deze kwetsbare groep”

Gezinshuizen in Borne

“In de Jeugdwet staat dat jeugdhulpaanbieders een kwaliteitssysteem moeten hebben. Het Keurmerk Gezinshuizen is een mooi voorbeeld van zo’n kwaliteitssysteem.” Aan het woord is wethouder Martin Velten van de gemeente Borne.

“Wij zijn een gemeente van 23.000 inwoners. Op het gebied van zorg en jeugdhulp maken we deel uit van Samen14; een samenwerking met de 13 andere Twentse gemeentes. De inkoop wordt gezamenlijk gedaan, daarnaast brengen we in Borne eigen kleur aan.”

De wethouder kent al ‘zijn’ gezinshuizen: “Gezinshuis Oostenwind moet ik nog bezoeken, die zijn net verhuisd. Verder heb je hier het Ellahuis en Gezinshuis Borne van de familie Nijmeijer.” “Het mooie in een gezinshuis is het thuisgevoel dat er is. Dat is een andere cultuur dan in een instelling. In onze gemeente proberen we kinderen dan ook zoveel mogelijk in een huiselijke situatie te plaatsen.” “In 2016 hebben wij als gemeente in het gemeentehuis een avond gefaciliteerd waar pleegouders en gezinshuisouders elkaar ontmoeten. In 2017 werd dit vervolgens door henzelf georganiseerd. Er ontstond spontane uitwisseling van ervaringen en het aanbieden van hulp aan elkaar.”

Kwaliteit zwart op wit

Kwaliteit van zorg is een belangrijk speerpunt voor gemeenten in Nederland. Velten: “In Borne hebben we positieve ervaringen met ‘Menselijke maat’, een onderzoek onder ouders en jeugd waarmee je psychologische basisbehoeften als autonomie, competentie en verbondenheid in kaart brengt. Hiermee kunnen (jeugd)hulpverleners hun kwaliteit verbeteren.”

En zoals gezegd moeten aanbieders hun kwaliteit ook zwart op wit hebben. “Bij een kwaliteitssysteem van jeugdhulpaanbieders is het vooral belangrijk dat er getoetst wordt, zodat het niet alleen een papieren systeem is. Bij het Keurmerk Gezinshuizen wordt dit twee keer per jaar gedaan. En dat is belangrijk, want bij deze kwetsbare groep, de gezinshuiskinderen, is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden.”

Oproep aan gezinshuisouders

  • Kent de wethouder jeugd van jouw gemeente jullie gezinshuis ook? Vraag hem of haar eens op de koffie. Of stuur dit nieuwsbericht door…