“Wij willen het Keurmerk Gezinshuizen graag als bord bij de deur”

Wim en Daphne Hak hebben een gezinshuis in Geldermalsen. Recent behaalden ze hun Keurmerk Gezinshuizen. We spreken ze over hun gezinshuis, hun drive en hun keurmerktraject.

Daphne vertelt: “Vijf jaar geleden zijn wij pleegouders geworden bij Entrea-Lindenhout. We kregen zo’n leuke weekendpleegdochter, dat maakte wat in ons los. Ook kwamen we door haar in aanraking met het reilen en zeilen in een gezinshuis en kregen onze eigen visie op hoe gezinshuiswerk gedaan kan en moet worden. Maar we werkten allebei nog fulltime.” Daphne in het speciaal voorgezet onderwijs en Wim was inkoper bij een facilitaire groothandel. “Inmiddels niet meer en zijn we een gezinshuis.”

Hun gezinshuis

Wim en Daphne wonen met hun dochters van 9 en 7 jaar oud en nog 3 meiden erbij. Eerst viel Hakketak onder Entrea-Lindehout. Nu zijn ze vrijgevestigd, plaatsingen worden rechtstreeks door de gemeente gedaan. Er is veel contact met zorgaanbieders.
“Op dit moment zijn we bezig met een ander huis, dat zijn we aan het opknappen en verbouwen. We maken er kamers met doorgroeimogelijkheden in”, vertelt Wim. “Bij onze pleegdochter zagen we dat er zo’n gat valt tussen jeugdhulp en zelfstandig wonen. Bij LVB-jeugd zien we het ook, vaak een heel moeilijke start op de weg naar zelfstandigheid. Daarom willen we voor onze gezinshuiskinderen graag doorgroeiplekken hebben.” Daphne: “Ja, want rond je zestiende krijgen ze gewoon meer behoefte aan regie. Heerlijk toch als je alleen nog maar je eigen haar uit het doucheputje hoeft te halen. En een plek hebt waar je kunt oefenen met schoonmaken en koken. Zelfstandigheid in nabijheid.”

Hun drive & visie

“Al voordat onze eigen kinderen geboren waren wilden we iets doen met pleegzorg. Waar dit vandaan komt? We zijn ideologisch. We willen iets goeds doen voor de maatschappij. Wat wil je achterlaten en meegeven. Het gaat over zingeving.“
Daphne: “Bij de start van ons gezinshuis merkten we in de omgeving wel wat angst, vooral over ‘wat doet het met je eigen kinderen’.” Wim: “Voor ons en onze kinderen is het zijn van gezinshuisouder echt een verrijking. We waren altijd weg, nu zijn we lekker thuis. Vroeger stond oma aan het schoolplein, nu staan we er zelf.” 

Kwaliteitssysteem opzetten en Keurmerk behalen

“We wilden snel ons keurmerk halen. Een maand na de officiële start van ons zelfstandige gezinshuis hebben we ons aangemeld en zo is het kwaliteitssysteem meteen meegenomen in de opstart. Belangrijk om de organisatie van je gezinshuiswerk meteen goed neer te zetten.”
“We hadden veel baat bij de formulieren zoals we die vanuit Entrea-Lindenhout kenden. We zagen de onderwerpen terug in de Keurmerkmap. De Keurmerkmap geeft houvast en is echt ons kwaliteitssysteem. De risico-inventarisatie bijvoorbeeld geeft helder alle eisen op een rij, makkelijk af te vinken. Daarbij is er binnen het keurmerk nog ruimte voor interpretatie en eigen invulling.”
“We hebben het keurmerktraject, de weg naar certificering niet als ingewikkeld ervaren. We hebben het gewoon vanaf het begin als leidraad gebruikt.“

 “Zeker voor ons als vrijgevestigd gezinshuis is het belangrijk dat er wordt meegekeken. De gemeente zou ons als samenwerkingspartner eigenlijk ook moeten controleren en evaluaties moeten doen. Gemeenten krijgen dit echter niet pro-actief voor elkaar en controleren nu alleen pas ná een klacht.”
“Met het Keurmerk Gezinshuizen heb je wel die controle. Aanvullend organiseren wij zelf nog een evaluatie van ons functioneren met voogden en andere professionals die bij ons gezinshuis betrokken zijn.”

En toen de audits…

Eerst kwam de gezinshuisaudit door een gezinshuisauditor. John Coopmans kwam bij ons langs, hij nam ook een stagiair mee. In deze ronde kregen we tips als: zet overal de datum bij, bewaar ook oude versies zodat je voortgang kunt zien.”

Toen kwam de ‘grote’ audit door een ISO-auditor van het Keurmerk Instituut. “Ja, toch wel spannend” aldus Daphne. “We zien het niet als bemoeienis, maar het zou toch wel heel jammer zijn als we het niet goed op orde zouden hebben. Want zelf zijn we er van overtuigd dat we goed bezig zijn.” En dat bleek ook, want gezinshuis Hakketak is inmiddels keurmerkhouder!
Wim en Daphne Hak hebben nog wel een wens: “het certificaat is van papier. Wij willen eigenlijk wel een bordje voor bij de voordeur. Daar hangt al ons bord van ‘erkend leerbedrijf. Een bord van Keurmerk Gezinshuizen zou daar mooi naast staan!”